Licytacje

licytacje komornicze są idealnym sposobem pozyskania taniego mieszkania, albo domu. Wartość licytowanej nieruchomości musi bowiem pokryć tylko zobowiązania i prowizję komorniczą, a często są to o wiele niższe kwoty, niż wartość rynkowa nieruchomości. Sprzedaż takiej nieruchomości, odbywa się na zasadzie licytacji, gdzie każdy licytujący wpłaca najpierw określonej wysokości wadium, a potem może przejść do licytowania. Stawką wyjściową jest kwota, niezbędna do pokrycia zadłużeń. Zwycięzcy zostaje zatrzymane wadium na poczet ceny za nieruchomość, pozostałym licytującym wadium zwracane jest od razu po licytacji. Informacje o licytacjach komornik musi wystawić w jakiejś gazecie lokalnej, często są one też zamieszczane na stronie internetowej zespołów komorników, albo stronie sądu, przy którym działa komornik. Informacja musi być zamieszczona dużo wcześniej, komornik musi podać także adres licytowanej nieruchomości, by licytujący mogli ją wcześniej obejrzeć. Po wylicytowaniu i dokonaniu formalności, nieruchomość przechodzi na własność zwycięzcy.

Dodaj komentarz